HICONNECT TELEMATICS DATA SOLUTION

Optimera utrustningens och operatörernas prestanda med hjälp av data

Verkliga fördelar med data

HiConnect tillhandahåller data från Hiabs utrustning i nära realtid. Du kan använda dessa data för att optimera prestanda och underhåll för förare, utrustning och vagnpark. Värdefulla insikter gör att du kan fatta datadrivna beslut. Detta minimerar stilleståndstiden och maximerar tillgångarnas utnyttjande, prestanda och säkerhet.

Att veta är bättre än att gissa

När du får en tydlig översikt över vad din utrustning gör i nära realtid kan du fatta datadrivna beslut som förbättrar förarens, utrustningens och maskinparkens prestanda. HiConnect ger dig handlingsbara insikter som minskar antalet gissningar och ökar din förmåga att fatta rätt beslut i en ständigt föränderlig verklighet.

Optimera serviceplaneringen, minimera oplanerade driftstopp

Med HiConnect förstår ni var, när och hur utrustningen används. Detta gör att ni kan planera service baserat på faktiska användningsnivåer, och inte bara utrustningens ålder. Ni kan använda data för att öka utnyttjandet av utrustning och maskinpark och minska oväntade driftstopp genom att förstå framtida servicebehov.

Förhindra kostsamma misstag

De konkreta insikterna om nära ögat-olyckor och felanvändning gör att du kan främja ett säkert beteende. När du vet vad dina operatörer brukar göra är det lätt att ta itu med säkerhetsfrågor. Med HiConnect kan du optimera utbildningen, minska kostsamma misstag och felanvändning samt förlänga utrustningens livslängd.

DET ÄR ENKELT ATT KOMMA IGÅNG MED HICONNECT

Registrera dig bara för en kostnadsfri förhandsvisning och utforska hur HiConnect kan hjälpa dig att optimera prestanda för förare, utrustning och vagnpark.

Already have HiConnect?

Access HiConnect portal here. There is no need to download or install any apps or software. Availability and functionality may vary between markets. Please consult your local Hiab sales representative.

HICONNECT PORTAL

Gör din flotta, utrustning och personal smartare

ENKEL ÅTKOMST TILL DIN HIAB-UTRUSTNING

Du kan komma åt utrustningsdata på vår användarvänliga webbportal. Detta ger dig en tydlig översikt över din lasthanteringsverksamhet på ett och samma ställe.

ANVÄNDBARA INSIKTER

HiConnect ger dig värdefulla insikter och automatiska veckorapporter. När du använder HiConnect över tid ackumuleras data, vilket ökar värdet på insikterna.

SMARTARE PLANERING AV TJÄNSTER

Visa servicehistorik för din utrustning och planera framtida service baserat på faktisk användning.

ENKEL SPÅRNING AV TILLGÅNGAR

HiConnect gör det enkelt att spåra var utrustningen befinner sig i nära realtid. Du kan också granska statistik över arbetsbesök, tomgångskörning och rutter.

ENKEL INTEGRATION

Du kan enkelt komma åt utrustningsdata med ditt befintliga fleet management-system via HiConnect API:er.

BETALA LIKA MYCKET, FÅ MER

En prenumerationsmodell med fasta månadsavgifter gör HiConnect till en investering med låg risk. Framtida uppdateringar läggs till utan extra kostnad. HiConnect blir bara bättre och bättre.

FLER LÖSNINGAR, LÄGRE KOSTNADER

Kombinera olika smarta lösningar från HiPerform-sviten för att låsa upp specialrabatter och få större fördelar.

LÄRA AV VARJE MISSTAG

Få meddelanden om nära olyckor och statistik om förarens beteende som kan användas för att optimera utbildningsinsatser, förbättra färdigheter och minimera felanvändning.

DINA UPPGIFTER ÄR SÄKRA HOS OSS

Vi förstår vikten av integritet och gör allt vi kan för att skydda dina uppgifter, och vi kommer aldrig att sälja dem vidare. Läs mer i vårt datamanifest.